Jesteś tutaj

Cyfrowy Polsat nadużywa pozycji dominującej przesuwając pozycjonowanie TV PULS na rzecz Super Polsat

W dniu 2 stycznia 2017 r. operator platformy satelitarnej Cyfrowy Polsat S.A., samowolnie i bezjakiegokolwiek uprzedzenia zdecydował się przesunąć program telewizyjny TV Puls z dotychczasowej pozycji 84 na pozycję 157 i ulokować na pozycji nr 84 program SUPER POLSAT, rozpowszechniany przez swoją spółkę zależną POLSAT S.A.  

W wyniku tego działania Telewizja Puls skierowała do Cyfrowego Polsatu wezwanie o przywrócenie programu TV Puls na dotychczasową pozycję 84. argumentując, iż działanie Cyfrowego Polsatu jest nie tylko zakłóceniem dostępu do odbioru programu TV Puls i pogwałceniem prawa odbiorców do informacji, ale czynem nieuczciwej konkurencji, polegającym na przejęciu przez program SUPER POLSAT audytorium dotychczas zgromadzonego przez TV Puls na wspomnianej pozycji 84. 

Działanie Cyfrowego Polsatu S.A. jest także sztandarowym przykładem nadużycia pozycji dominującej w środkach masowego przekazu, gdzie operator posiadający sieć dystrybucyjną (w tym przypadku platformę satelitarną) decyduje się preferować program swej spółki zależnej, kosztem innego nadawcy, naruszając  przy tym reguły ochrony konkurencji i otwartego charakteru audiowizualnych usług medialnych. W tych okolicznościach Telewizja PULS Sp. o.o. podejmie wszelkie kroki prawne w celu przywrócenia stanu zgodnego z prawem.