Jesteś tutaj

Cyfrowy Polsat nie przywrócił kanału TV Puls na pozycję 84, sprawa trafiła do KRRiT

Telewizja Puls Sp. z o.o. wysłała do operatora platformy satelitarnej Cyfrowy Polsat S.A. wezwanie, aby przywrócił kanał TV Puls na dotychczasową pozycję 84. – po tym, jak samowolnie i bez żadnego uprzedzenia przesunął TV Puls na pozycję 157. a na pozycji nr 84. ulokował kanał Super Polsat, rozpowszechniany przez swoją spółkę zależną POLSAT S.A. Mimo otrzymania wezwania, Cyfrowy Polsat nie zastosował się do jego treści.

W tej sytuacji Telewizja Puls Sp. z o.o. podjęła dalsze kroki i skierowała sprawę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, aby zobowiązać operatora satelitarnego Cyfrowy Polsat S.A.do przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

W dniu 2 stycznia br. Cyfrowy Polsat przesunął TV Puls na pozycję 157. a na pozycji nr 84. ulokował kanał Super Polsat, rozpowszechniany przez swoją spółkę zależną POLSAT S.A. W wyniku tego działania Telewizja Puls skierowała do Cyfrowego Polsatu wezwanie o przywrócenie programu TV Puls na dotychczasową pozycję 84. argumentując, iż działanie Cyfrowego Polsatu jest nie tylko zakłóceniem dostępu do odbioru programu TV Puls i pogwałceniem prawa odbiorców do informacji, ale czynem nieuczciwej konkurencji, polegającym na przejęciu przez program Super Polsat audytorium dotychczas zgromadzonego przez TV Puls na wspomnianej pozycji 84.

Działanie Cyfrowego Polsatu S.A. jest także sztandarowym przykładem nadużycia pozycji dominującej w środkach masowego przekazu, gdzie operator posiadający sieć dystrybucyjną (w tym przypadku platformę satelitarną) decyduje się preferować program swej spółki zależnej, kosztem innego nadawcy, naruszając  przy tym reguły ochrony konkurencji i otwartego charakteru audiowizualnych usług medialnych.

Sytuacja ta wpisuje się bezpośrednio w zapowiedzi rządu wprowadzenia prawa o dekoncentracji w mediach. Wartością ustroju jest zapewnienie swobody nadawców oraz pluralizmu mediów w sytuacjach, gdy prawa odbiorców mogą być zachwiane pozycją dominującą i działaniem jednego z graczy. Np. we Francji jest sankcjonowany przypadek koncentracji krzyżowej, którego model może być analogicznie zastosowany do przypadku preferowania interesów nadawcy zależnego od spółki dystrybucyjnej posiadającej platformę satelitarną. Takie zachwianie rynku nie może odbywać się kosztem utrwalonego  audytorium innego nadawcy czy naruszeniem konsumenckich praw odbiorców.