Jesteś tutaj

Informacje o nadawcy

Telewizja Puls sp. z o.o. została wybrana Nadawcą Roku 2013 przez magazyn „Media & Marketing Polska”. Telewizja Puls jest najszybciej rozwijającą się telewizją ogólnopolską z największym potencjałem wzrostu związanym z rozwojem naziemnej telewizji cyfrowej. Telewizja Puls sp. z o.o. jest właścicielem dwóch ogólnopolskich stacji telewizyjnych: TV Puls i PULS 2.

TV Puls. Więcej niż rozrywka!

Adres do korespondencji:

Telewizja Puls Sp. z o.o.
ul. Chełmska 21, budynek 22
00-724 Warszawa

tel.: (0 22) 559 73 00, (0 22) 559 73 01
fax: (0 22) 559 73 05
e-mail: [email protected]

Telewizja Puls Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-724, ul. Chełmska 21 bud.22,
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydzial Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS: 0000081367. NIP: 527-21-59-295. Kapitał zakładowy: 2 828 750 złotych

Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Kontakt dla mediów

Strona internetowa

Kontakt dla widzów

[email protected]