O filmie

2007, reż.Pierre Aknine
Wyst. Gérard Jugnot, Leila Bekhti, Marc Ruchmann, Michèle Bernier

Historia Ali Baby, który bierze udział w walce z czterdziestoma rozbójnikami, aby ocalić kalifa Bagdadu i zapobiec wojnie między Wschodem a Zachodem.